แบบสอบถาม

Alavee
1.ทำยังไงให้เก่งเหมือนซูไรดา 2.ทำยังไงให้มีความกล้าแสดงออก 3.ทำยังไงให้เรียนเก่ง 4.และทำยังไงให้สวยเหมือนซูไรดา
คำตอบ