กล่องเครื่องมือไม่มีคะ

เวลาที่เขียนบันทึกแล้วแถบเครื่องมือหาย(ไม่ขึ้น)ทำอย่างไรถึงจะให้มีแถบเครื่องมือขึ้นคะ
คำตอบ
  • ไม่ทราบว่าใช้เครื่องส่วนตัวหรือเครื่องส่วนรวม
  • ถ้าใช้เครื่องส่วนรวมแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีกล่องเครื่องมือครับ
  • ถ้าเป็นเครื่องส่วนตัว แนะนำให้ลงโปรแกรม window ใหม่เลยครับ