ขอคำแนะนำ

นพวรรณ ยอมใบ
สวัสดีคะอาจารย์..หนูมีเรื่องจะขอคำแนะนำจากอาจารย์นะคะ คือ ว่าครูประจำชั้นของหนูเค้าลาออกไป แล้วที่นี้ผู้ใหญ่เค้าให้หนูสอนเด็ก ๆ แทน แล้วเด็ก ๆ เค้าเลือกหัวเรื่องที่จะเรียนเรื่อง มือ คะ แล้วหัวข้อที่หนูจะต้องสอนเด็ก ๆ คือ เราใช้มือทำอะไรบ้าง หนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำให้หนูด้วยนะคะ ขอโทษนะคะที่รบกวน..สวัสดีคะ..นางสาวนพวรรณ ยอมใบ หรัส 49221221 หมู่เรียน กฐ.49.ค5.01
คำตอบ

ตอบ  นพวรรณ

ที่จริงตอบนพวรรณในห้องเรียนไปแล้วนะ  แต่อยากบอกเป็นหลักการ

ว่า การสอนที่ดีที่สุด คือ สอนในสิ่งที่เด็กสนใจ สอนโดยใช้ของจริง

หากหาของจริงไม่ได้ ให้ใช้โมเดล ตุ๊กตาจำลอง หากหาไม่ได้ก็ใช้

ภาพ  การสอนโดยการพูดได้ผลน้อยเพราะต้องอาศัยประสบการณ์

เดิม เชื่อมโยง  เหมาะสำหรับเด็กโตเช่นพวกเรา ครูเอ่ยถึงเรื่องอะไร

เราก็ อ๋อ  รู้แล้ว รู้แล้ว ไงล่ะ ตั้งใจอ่านหนังสือสอบมิดเทอมนะ

โปรแกรม E - book อยู่ที่นักศึกษายืมไปทำวิจัยในชั้นเรียนจ๊ะ