การเรียน

เรวดี ปะจู
คอลี เรื่องการเรียนศาสนา หนูไม่ได้เรียน หนูอยากได้ซาฮาดะห์ ชั้น 10 ถ้าหนูกลับที่โรงเรียน หนูต้องทำอะไรบ้างค่ะ และถามบาบอเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย คอลีคงรู้ว่าหนูไปไหน Bye...
คำตอบ