ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาม.2

รอง
อยากได้ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยม2ตั้งแต่ขั้นการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดหน่วยการเรียนรู้จนถึงขั้นการเขียนแผน ขอบคุณมากนะคะ
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

not yet answered
    

จัดไป ขอรับ

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ