ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาม.2

รอง
อยากได้ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยม2ตั้งแต่ขั้นการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดหน่วยการเรียนรู้จนถึงขั้นการเขียนแผน ขอบคุณมากนะคะ
คำตอบ