ข้อสอบ

ทำข้อสอบเสร็จหรือยัง พี่สุภาณีรอ Copy Print
คำตอบ