ตาซึ้ง

ซึ้งจนถามแทบไม่ได้ มีคำหหนึ่ง ทำตาซึ้ง มีไหม
คำตอบ