เก่งจริง น่ะ

เป็นไงบ้าง เข้าใจไหม ตอบด้วย จ๊ะ
คำตอบ