เก่ง

เป็นไงบ้างเข้าใจเปล่าอย่าลืมจำเผื่อนู๋ด้วยนะคะ
คำตอบ