อยากรู้

วันนี้กลับบ้านปล่าว ถ้ากลับเอาผ้ามาด้วยนะ
คำตอบ