การเรียนรู้

อาจารย์ทำได้ยัง
คำตอบ

พอทำได้ค่ะ  แต่ไม่ได้เตรียมรูปมา