การหาแรงลัพธ์

วิธีรวมแรงหล่ยแรงที่มีทิศทางไม่ขนานกันจะสอนอย่างไรให้เข้าใจง่าย ๆ ขอบคุณนะคะ
คำตอบ

ถ้ามีแรงหลายแรงที่ไม่ขนานกัน  จะรวมแรงได้โดยวิธีการเขียนรูปแบบหางต่อหัว  แรงลัพธ์ที่ได้คือ  เส้นตรงที่ลากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย