ก่าจะหาเจอสิ่งที่ต้องการ

ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจทุกอย่างได้นะ
คำตอบ