การปลูกผัก

ปีนี้ให้นักเรียนปลูกผักอะไรนอกเหนือจากที่เคยปลูกบ้าง พี่ต้องการผักกาดหอมบ้างนะ
คำตอบ