อยากรู้

อยากรู้เรื่องต้นไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้จะตีแบดอีกเมือไหร่ดี555555555555
คำตอบ