ความเร่ง

อธิบายนิยามของความเร่งและยกตัวอย่างด้วยนะ ขอบคุณมาก
คำตอบ