สูตรคำนวณความต้องการพลังงาน

มีปัญหาในการให้คำแนะนำในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร อยากทราบสูตรคำนวณความต้องการพลังงานของแต่ละคนและการคำนวณแคลอรีจากอาหารแต่ละอย่าง
คำตอบ