ประโยชน์สาม

fo
ประโยชน์สาม หมายถึง ... อรรถอักษร คือ ... กลบทเลื่อนล้าและโคลงบาทเลื่อนล้า หมายถึง ... กาพย์ทัณฑีบท คือ ... ช่วยตอบด้วยครับ
คำตอบ

โคลงบาทเลื่อนล้าอ่านที่นี่ค่ะ

http://www.poetrylife.th.gs/web-p/oetrylife/31.htm

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ได้ทรงนิพนธ์กลบทชื่อบทเลื่อนล้า เป็นโคลงกลและกาพย์กล ที่เรียกว่า โคลงบาทเลื่อนล้า และกาพย์บาทเลื่อนล้า ไว้ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ซึ่งกลบทนี้มีการบังคับให้ใช้ " รูปสระอู คือตีนคู้ ทุกคำ " ดังตัวอย่าง
 
       ดูหนูสู่รูงู      งูสุดสู้หนูสู้งู
  หนูงูสู้ดูอยู่         รูปงูทู่หนูมูทู
       ดูงูขู่ฝูดฝู้     พรูพรู
  หนูสู่รูงูงู           สุดสู้
  งูสู้หนูหนูสู้        งูอยู่
  หนูรู้งูงูรู้           รูปทู่มูทู

ภาทิพ

ประโยชน์สาม หมายถึงประโยชน์ สาม ด้าน คือ ยศ ช่าง และการค้าขาย จากเรื่องนิทานเทียบสุภาษิตหรือเปล่าคะ

 

ไม่ได้ระบุมาว่าจากเรื่องอะไร ครูภาทิพตามหาไม่ถูกค่ะ ตอบไป 2 ข้อนะคะ