โรงเรียนที่ถ่ายโอนไป อบจ.ครูไม่เพียงพอ

นายสุวิทย์ นามแสง
หลังจากที่มีการถ่ายโอนแล้วมีครูที่ไม่ประสงค์จะโอนต้องหาโรงเรียนใหม่อยู่ แต่ทาง อปท ขอให้ช่วยราชการไปก่อน ตอนนี่ 5 เดือนแล้ว แล้วเมื่อไหร่ จะอนุมัติตำแหน่งให้ โรงเรียนสังกัดอบจ ซะที่ ผมจะได้ย้ายออกอยาก ถามว่าเมื่อไหร่ อปท .จะทำให้แล้วเสร็จ
คำตอบ