KMกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หากท่านสนใจเรื่อง การนำKMไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพท.ภูเก็ต พวกเราชาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ยินดีรับใช้ท่าน ครับ
คำตอบ