การจัดการ KM ในองค์กร

เรียน อ.ธเนศ ผมเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา ที่มรภ.พระนคร รุ่น 7 ต้องการทำ KM ในองค์กรจะเริ่มจากอะไรดีครับ และมีขั้นตอนอะไรบ้าง
คำตอบ
not yet answered
ธเนศ ขำเกิด

1.ผู้บริหารควรศึกษาทำความเข้าใจเรื่อง KM ให้เข้าใจถึง KM แท้ๆ ไม่ใช่ KM เทียมๆ เป็นอันดับแรก

2.ผู้บริหารควรตรวจสอบใจตัวเองก่อนว่า "จะนำกระบวนการนี้มาใช้จริงๆ" ไม่ใช่แบบไฟไหม้ฟาง โดยตั้งเป้าหมายการทำ KM (หัวปลา) ก่อนว่า "จะนำ KM มาใช้พัฒนาเรื่องอะไร"

3.สร้างความเข้าใจ/สร้างความตะหนัก(A1) แก่บุคลากรให้ยอมรับก่อน (ถามใจจริง ไม่ใช่ยัดเยียด)

4.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM แก่บุคลากร โดยมุ่งผลไปปฏิบัติจริง โดยมี KM team และคุณอำนวยที่แน่ชัด และทำแผนขับเคลื่อน KM จัดระบบกำกับติดตาม สนับสนุนส่งเสริม และการประเมินผล

5.ดำเนินการ และประเมิน ปรับปรุงพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยผู้บริหารควรเป็นผู้นำในการส่งเสริมและการปรับวัฒนธรรมองค์กรจากแนวตั้งให้เป็นแนวนอนมากขึ้น