มีเมนูขึ้นว่าสอบถามสมพร

แต่ไม่สามารถเปิดดูได้ว่า ใครสอบถามสมพร จึงไม่สามารถตอบได้ ต้องขอโทษด้วย
คำตอบ