เศรษฐศาสตร์

อมรรัตน์ ธนธนานนท์
อาจารย์คะ อยากมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์บ้าง ตอนเรียนไม่ค่อยเข้าใจ จะหาหนังสือเศรษฐศาสตร์สำหรับพื้นฐานมาใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้าง หรืออธิบายให้เด็กระดับมัธยมเข้าใจได้ จะหาซื้อได้ที่ไหน ใครเป็นผู้แต่ง
คำตอบ
  • คุณอมรรัตน์คะ...
  • ตอนนี้มีหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ง่ายๆหลายเล่มค่ะ
  • เป็นเศรษฐศาสตร์ทั่วไปหรือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นดีมั้ยคะ
  • หรือถ้าจะเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊คก็เล่มนี้เลยค่ะ
  • หลักเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย 
  • อ.ณรงค์  ธนาวิภาส ค่ะ