การเบิกคาเช่าบ้าน

ผมย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่(ตร.) ไม่ใช่คำร้องของตนเอง ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิในพื้นที่ และไม่ใช่เป็นที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก และไม่เคยใช้สิทธิมาก่อน มีปัญหาที่ว่า อำเภอที่มาดำรงตำแหน่งมีบ้านของมารดาตั้งอยู่แต่ห่างจากที่ตั้งสำนักงาน 10 กม.โดยมีพี่สาวกับหลานพักอาศัยอยู่ร่วมกัน ผมจะขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าฯได้หรือไม่เพราะทางราชการไม่มีที่พักสนับสนุน -เดือดร้อนเรื่องการเดินทางไปทำงาน-คาน้ำมันรถ
คำตอบ
not yet answered

บ้านตามสำเนาทะเบียบบ้าน หรือตามบัตรประชาชนของคุณคือที่ไหนหรือครับ หมายถึง หลังเดียวกันกับของมารดาที่พี่สาวกับหลานพักอยู่มั๊ย ถ้าใช่ผมว่าก็คงเบิกไม่ได้ เพราะแค่ 10 กมเอง ถือว่าใกล้นะครับ

ป.ล.เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ

ขอดูแบบ6005 เพื่อเบิกค่าเช่าบ้านได้ที่ไหนครับ