อมรมครูสอนวิชาศิลป์ร.ร.ประชินนสรณ์

จิ๋ว
ทำไมครูสอนศิลป์ไม่จิตใจที่เย็นเหมือนวิชาที่ได้สอนและไม่จรรยบรรณของการเป็นครูช่วยตักเตือนครูด้วยและให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อการทำผิดของตนเองและให้แยกระหว่างนักเรียนและเรื่องส่วนตน
คำตอบ