คิดให้เกิดสมาธิ

ในชีวิตจริง เรามีวิธีคิดอย่างไรกันบ้างที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและองค์กรของเรา
คำตอบ

1.คิดให้เกิดสมาธิ
2.คิดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
3.คิดให้เกิดผลเชิงวิเคราะห์
สรุป   ต้องตระหนักในการคิด คิดไปข้างหน้า คิดในเชิงวิเคราะห์ ให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้อง  ตกกระไดพลอยโจร ในการเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤติใด ๆ เช่น น้ำมันแพง อาหารแพง ดังเช่นในปัจจุบันนี้ครับ