กรมป่าไม้

gilf

อยากถามว่าการทำงานของกรมป่าไม้ของพม่าเป็นอย่างไร  และชาวพม่ามีความรักในธรรมชาติ  ป่าไม้มากแค่ไหน   วิธีการปลูกฝังให้คนในประเทศเกิดการอนุรักษ์ป่าไม้เป็นอย่างไร เพราะทราบว่าประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีพืนที่ป่าไม้เหลืออยู่จำนวนมาก

ต้องการข้อมูลในการทำรายงานมากๆคะ  กรุณาตอบคำถามหน่อยนะคะ

         ขอบคุณคะ

คำตอบ