ไปเที่ยวเชียงใหม่กันไหม?

เขาไปอ่านนะคะ..กอฝากมาให้เอากำหนดการให้ออต มันไม่มี mail แก (ฟ้องๆ)
คำตอบ