ช่วยตอบด้วยนะคะ(ขอด่วนด้วยค่ะ)

ผึ้ง
1.กรณีใช้ 2-way ANOVA กับ 2 ตัวแปรอิสระ และ 1 ตัวแปรตาม แล้วผล interac ไม่ Sig แต่ main effect ผล Sig ทั้ง 2 ตัวจึงทำ post-hoc แต่ SPSS ไม่ run ให้เนื่องจากตัวแปรอิสระมีแค่ 2 ระดับ ดังนั้นควรทำอย่างไรต่อคะ 2.ถ้าใช้ 2-way ANOVA กับ 2 ตัวแปรอิสระ และ 1 ตัวแปรตาม 2.1ถ้าต้องการวิเคราะห์โดยให้แสดงตัวแปรอิสระที่มีการแบ่งระดับ 2 ระดับ ใน 2-way ANOVA ด้วย จะต้องใช้คำสั่ง SPSS อย่างไรคะ 2.2 ถ้าต้องการเพิ่มเอาตัวแปรปัจจัยชีวสังคมอีก 3 ตัวแปร มาใช้เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม จะต้องใช้คำสั่ง SPSS อย่างไรคะ 3.กรณีต้องการทดสอบความสัมพันธ์ และต้องการทำนายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร โดยแยกสมมติฐานออกจากกัน 3.1ควร run SPSS แค่ Regression อย่างเดียวแล้วดู correlation จากตารางใน Regression หรือควร run ทั้ง Correlation และ Regression 3.2ถ้า run Correlation แล้วควรทำเป็น Partial Correlation ทีละตัวแปร หรือไม่ต้องคะ 3.3ถ้าต้องการเพิ่มเอาตัวแปรปัจจัยชีวสังคมอีก 3 ตัวแปร มาใช้เป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มใน Correlation และในRegression จะต้องใช้คำสั่ง SPSS อย่างไรคะ 4.กรณีทำ Regression โดยทดสอบทีละกลุ่มตัวแปร เช่น กลุ่มจิตเดิมกับตัวแปรตาม, กลุ่มจิตตามกับตัวแปรตาม, กลุ่มสถานการณ์กับตัวแปรตาม, และทั้ง 3 กลุ่มกับตัวแปรตาม จะต้องเขียนคำสั่งการทดสอบใหม่ทีละการทดสอบ ซึ่งจะรวมทำ 4 ครั้ง หรือไม่คะ ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ
คำตอบ
not yet answered
Citrus

ตอบคุณไม่ทราบชื่อ

ต้องขออภัยนะคะ ที่ citrus ไม่สามารถตอบคำถามคุณได้สักข้อเลย ณ ขณะนี้ ด้วยเหตุผลที่

- ผ่านมา 20 ปี ไม่ได้ใช้ stat ขั้นสูง ลืมไปแล้ว ไม่ถนัด regression ด้วยค่ะ

- ทุกวันนี้ที่บริษัทใช้ SPSS อย่างมากสุดแค่ oneway

- อ่านจากที่เขียนไม่เห็นภาพของตัวแปร ไม่เข้าใจคำถาม เช่นข้อ 3.3

จึงต้องขอโทษที่ไม่สามารถตอบได้ค่ะ

ถ้าไม่รีบด่วนมากเกินไป จะลองถามเพื่อนที่เป็นอาจารย์สอน ป.โท ให้นะคะ งานวิจัยของคุณท่าทางจะซับซ้อน ตัวแปรมากจังเลยค่ะ

ขอแสดงความเห็นในส่วนของข้อ 3 แล้วกันนะครับ ตัวแปรอิสระของคุณน่าจะเป็นแบบกลุ่ม ซึ่งในการจะหาอำนาจในการทำนายของตัวแปรต้นที่เป็นแบบกลุ่มที่มีต่อตัวแปรตามคงต้องใช้ MCA นะครับ เพราะสถิติตัวนี้จะยอมให้ตัวแปรต้นเป็นแบบกลุ่มที่มีปริมาณเกินข้อจำกัดของการใช้ regression ได้ หากใช้ตัวนี้ก็ไม่ต้องสนใจเรื่องการทำ partial correlation อยู่แล้ว แต่สถิติตัวนี้มีใช้สุดท้ายแค่ SPSS VERSION 7.5 เท่านั้นดิคับ ส่วนตัวแปรชีวสังคมบอกไมถูกคับ ม่ะรู้ว่าวัดมาแบบไหน