จะพยายาม

ขอบคุณครับ แล้วจะเขียนบ่อย ๆ นะพี่ ถ้าไม่ผิดพลาดทาง "มหาวิทยาลัย" นะ 5555555555555
คำตอบ