คิดถึง

น.ส พร้อมวาสนา สุดสวย
สวัสดีค่ะ หนูออกไปพูดหน้าห้องเป็นไงบ้างค่ะ หนูคิดว่าหนูก็พูดดีนะค่ะแต่พูดน้อยไปหน่อย ครั้งหน้าขอแก้ตัวใหม่จะทำดีกว่านี้แน่นอน หนูคงจะอยู่กลุ่มเดิมไม่ย้ายกลุ่มเพราะว่า ไม่รู้ซิค่ะก็okดี
คำตอบ

ตอบ พร้อมวาสนา

การพูดที่มีการเตรียมตัวมาดี  มีข้อมูลครบถ้วน ผู้พูดมีความรู้ ความ

เข้าใจในเรื่องที่พูด  มีความมั่นใจ นำเสียงไพเราะ ใช้ภาษาถูกต้อง

และมีเทคนิคเร้าความสนใจ  ก็จะประสบความสำเร็จ  เรียนกับครู

จะต้องเก่งและกล้าแสดงออกทางวิชาการ  ครูฝึกศิษย์ทุกคนอย่า

เพิ่งเบื่อการเรียนก็แล้วกันนะ

วันนั้น  หนูพูดได้ดีค่ะ  ครูขอชื่นชมและห้กำลังใจฝึกฝนต่อๆไปนะคะ

จากครู อนงค์ศิริ