การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

   คุณครูมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่สามารถทำให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน  ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ด้วยค่ะ
คำตอบ
not yet answered

ไม่รู้ว่าจะเรียงประโยคอย่างไรทั้ง ๆที่จำความหมายของคำศัพท์ได้ แต่ไม่รู้ว่าเอาคำไหนขึ้นก่อนดีทำอย่างไรให้แต่งประโยคได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องนึำกว่าต้องเรียงคำใดก่อน