สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ จป.และขอตัวอย่างระเบียบและขั้นตอน

อยากรบกวนขอทราบขั้นตอนการจัดทำ จป ภายในองค์กรและขอดูตัวอย่าง เอกสาร 2 ฉบับ คือ 1.ระเบียบการปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย 2.ขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย หรือ คู่มือการปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย ค่ะ อาจารย์คะ รบกวนขอคำแนะนำในการปฏิบัติการจัดทำ เนื่องจาก เคยแต่อบรม ไม่เคยจัดทำจริงๆ ต้องการรู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบความรู้เพิ่มเติม เพราะปัจจุบันด้านนี้ค่อนข้างสำคัญ ขอบคุณค่ะ สุรีรัตน์ กนกพรกุล
คำตอบ

การทำงานด้าน จป.หรือ จปว.  ในสถานประกอบการภาคเอกชน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นมาก ๆ มานานแล้ว  

 

งาน ด้านนี้ มีรายละเอียด และขั้นตอนมากมาย และต้องทำให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายฯ ที่กำหนด  ไม่สามารถเขียนอธิบายได้ในบันทึกนี้ ทั้งหมด ตามที่ถามมา  ผมแนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บสมาคมความปลอดภัยฯ ซึ่งผมเคยเป็นกรรมการฯอยู่  จะได้คำตอบ และหาโอกาสไปร่วมสัมมนา    http://www.shawpat.or.th/

 

และอีกวิธีการหนึ่ง คือ ให้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับ สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่  โดยเฉพาะในส่วนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ  ขอดูตัวอย่าง รายงาน จป.3  ของสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เขาต้องส่งมา  ในนั้นจะมีรายละเอียด ตั้งแต่แผนประจำปี ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนประจำเดือน ประจำไตรมาส  และการรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ครับ

แล้วจะเข้าใจว่า ทำไมผมไม่สามารถเขียนตอบในนี้ได้ทั้งหมด  และที่สำคัญคือ แนวทางในการตอบของผม จะแนะนำให้ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง โดยแนะนำแหล่งให้ค้นคว้า   ซึ่งจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริง  ยกเว้นเรื่องด่วนจริง ๆ ก็อาจจะโทรมาคุยกันก็ยินดี

หนู จบ สาขา สาธารณสุขชุมชน 4 ปี (วทบ) ค่ะ

อยากเรียนต่อ จป จะหาที่เรียนได้ที่ไหนค่ะ และถ้าจะโอนเกรดได้ไหมค่ะ

และเรียนยากไหมค่ะ