อยากถามคำถาม

สุนัย สังกุลนะ
คอมพิวเตอร์เครื่องแรกชื่ออะไร
คำตอบ