สอนมุ่งประสบการณ์

การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ ในหนังสือสยามรัฐที่พี่ให้อ่านต้องใช้เวลาในการเรียนเยอะ แต่ว่า กลุ่มของเรามีเวลาเรียนน้อย เราจะทำอย่างดีคะ แล้วใช้กับผู้ใหญ่ได้ไหมคะ
คำตอบ