สุภาษิตพระร่วง

น้ำเชี่ยวอย่างขวางเรือ ที่ซุ่มเสือจงประหยัด จงเร่งระมัดฟืนไฟ คนเป็นไทอย่าคบทาส ช่วยแปลความหมายของสุภาษิตข้างบนให้หน่อยนะค่ะ
คำตอบ

อ่านที่เว็บนี้ค่ะ http://www.st.ac.th/bhatips/rai_explain51.htm

ช่วนหน่อยนะค่ะ

คนทรยศอย่าเชื่อ อย่าแผ่เผื่อความผิด

อย่าผูกมิตรคนจร ท่านสอนอย่าสอนตอบ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ภาทิพ

คำตอบที่ต้องการมีในลิงค์ที่ให้ไว้แล้วค่ะ

ช่วยแปล

อย่าดูถูกว่าน้อย

ให้หน่อยนะคะ

ภาทิพ

อธิบายไว้ให้ที่นี่ค่ะhttp://www.st.ac.th/bhatips/rai_explain51.htm

ปลุกเอาเเรงทั่วตน

เเปลว่าอะไรคร้า

ภาทิพ

คำตอบมีที่นี่ค่ะ

http://www.st.ac.th/bhatips/su_praroung.html

และ http://www.st.ac.th/bhatips/rai_explain51.htm

อย่าดูถูกว่าน้อย << มันไม่มีคำแปลในเว็บที่ให้มานะค่ะ

ช่วยบอกทีค่ะ

ภาทิพ

สอนให้เห็นคุณค่าของสิ่งของทุกอย่าง อย่าดูถูกเงินตราแม้มีค่าเพียงเล็กน้อย

อย่าดูถูกว่าน้อย << มันไม่มีคำแปลในเว็บที่ให้มานะค่ะ

ช่วยบอกทีค่ะ

ภาทิพ

อย่าดูถูกหรือรังเกียจแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีค่าน้อยก็ตาม