สวัสดีคะอาจารย์

นางสาว นพรัตน์ โนวัน
ดิฉันได้เข้ามารายงานตัวตามที่อาจารย์ได้สั่งไว้แล้วคะ ในรายวิชา แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
คำตอบ

ตอบ  นพรัตน์ 

อาจารย์นะอาจารย์  ช่างสั่งนักศึกษาดี้ ดี

ไม่ทำก็ไม่ได้  อิอิ  แต่เป็นความหวังดีของครูจริงๆนะคะ

เข้ามาแล้วขอให้เข้าไปอ่านห้องอื่นๆและแวะมาคุยบ่อยๆ

แล้วจะรู้ว่าโลกวิชาการกว้างจริงๆ/  จากครูอนงค์ศิริ