เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ สพท.พะเยา เขต2

อยากทราบเกณฑ์การแข่งขันลีลาศ
คำตอบ
not yet answered
ช้าง

เกณฑ์...ลีลาศช้างไม่ทราบ

น้องเกศ....ลองเข้าเวบสพท.พะเยา 2 ดูนะ

เพราะพี่อยุ พะเยา 1

ช้าง

เกณฑ์...ลีลาศช้างไม่ทราบ

น้องเกศ....ลองเข้าเวบสพท.พะเยา 2 ดูนะ

เพราะพี่อยู่ท่ พะเยา 1