เรื่องวิ่งๆ

สวัสดีครับ เมื่อคืนผมดูรายการ VIP มีช่วงหนึ่งที่ทำให้ผมนึกถึงพี่ คอยติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับ วิ่ง-ปัจจุบันขณะ-จิตเป็นใหญ่ http://modernine.mcot.net/inside.php?modid=2459&modtype=3
คำตอบ

ขอบคุณนะคะคุณกบ ที่ระลึกถึงพี่

ทุกอิริยบทคือ ปัจจุบันขณะ... และความเพียรที่พึงทำ

(^___^)

ขอให้บุญรักษานะคะ

พี่กะปุ๋ม