มีโครงการช่วยเด็กเรอ

โบ๊ว หัวถนน
เพี้ย มีโครงการช่วยเด็กเร้อ มีรายละเอียดอย่างไรบ้างอ่ะ
คำตอบ