คุณบุญมีจะวิจารณ์กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศของลาว

เมื่อ  18 ส.ค. 2549 @ 15:19  คุณบุญมีบอกมาว่า

"สะหวัดดีคลับอาจารย์  ผมขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวการลายงานในเรื่องหัวข้อ ความสัมพันธ์กานค้าสองฝ่าย( ไทย - ลาว ) ได้ใหม ? เพราะผมสนใจในเรื่องนี้ ขอขอบคุณคลับอาจารย์

 

อ.แหววจึงตอบว่า เป็นความตกลงระหว่างไทย-ลาวหรือคะ เลือกมาสักฉบับซิคะ ตามกติกาที่ตั้งไว้ อาจเป็นการวิจารณ์หนังสือหรือวิจารณ์กฎหมายนะคะ  ลองอธิบายมาชัดๆ อีกทีนะคะ

 ต่อมา คุณบุญมีจึงบอกว่า เมื่อ พ. 29 ส.ค. 2549 ว่า สะหวัดดีคลับอาจารย์  ผมขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวการลายงานในเรื่องขอเปลี่ยนหัวข้อ ความสัมพันธ์กานค้าสองฝ่าย( ไทย - ลาว ) มาเป็นการวิจารณ็กฏหมายว่าดว้ยการส่งเสรีมการลงทุนต่างประเทศของลาว ได้ใหม?  ขอขอบคุณคลับอาจารย์
คำตอบ
อ.แหววก็ขอตอบว่า ไม่ขัดข้องค่ะ