ยินดีอย่างยิ่ง...

เรียน คุณสิงห์ป่าสัก 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณสิงห์ป่าสักบนโลก IT เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้นจริงๆ ที่การเขียนบันทึกเพียงครั้งแรก  จะทำให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ contact จากศิษย์เก่าคุณภาพเช่นท่าน    และได้เปิด link เข้าไปชมบล็อกของท่านแล้วนะคะ  รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ศิษย์เก่าฯ มีผลงานเป็นที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ครูอาจารย์ ณ ที่นี่ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ท่านต้องชื่นใจเป็นทวีคูณ

จากครั้งนี้ทำให้เกิดไอเดียว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเรียนเชิญท่านและศิษย์เก่าท่านที่สนใจ มาร่วมชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจะตั้งชื่อว่า "ชุมชนศิษย์เก่าราชภัฏกำแพงเพชร" ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไปค่ะ 

 

ขอแสดงความนับถือ

 รัตนา รักการ

คำตอบ