โลกร้อนพาโรคใหม่ๆมาด้วยหรือไม่

ปัจจุบันแม้เพียง 0.8 องศาเซลเซียส ก็ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์ โดยมีสัญญาณเตือนให้เห็นทั่วโลก เช่น ในอดีตที่ผ่านมาความร้อนทำให้ชาวยุโรปเสียชีวิตกว่า 30,000 คน อินเดียกว่า 1,500 คน ปากีสถานมีอุณหภูมิสูงจนทำลายสถิติที่ 52 องศาเซลเซียส มีพายุเฮอร์ริเคน ไซโคลน ไต้ฝุ่นมากขึ้น ล่าสุดคือไซโคลนนาร์กีสที่พม่า นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าประมาณ 25-35 ปีน้ำจะท่วมกรุงเทพฯ จากที่ผลวิจัยชี้ว่า 48 ปี กรุงเทพฯจะจมน้ำ ดังนั้น ไม่ควรซื้อบ้านริมชายหาดอย่างเด็ดขาด และคาดว่าในอีก 3-4 ปีข้างหน้าไทยอาจจะเจอพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงได้ อนาคตยิ่งจะมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นอีก ท่านว่าจริงไหมเนี่ย
คำตอบ