สวัสดีคะ อาจารย์อนงค์ศิริ ที่เคารพ

ดิฉัน นางสาว เบญจวรรณ ไชยถา นักศึกษาเอกปฐมวัย รหัส49221226 ได้เรียนกับอาจารย์ในวัน เสาร์ ช่วงเวลา 13.00-15.00น ในรายวิชา แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องทิ่น ห้อง1522 ได้มารายงานตัวตามที่อาจารย์ได้สั่งไว้ ขอบคุณคะ(หลับฝันดีนะคะ)
คำตอบ

ตอบ  เบญจวรรณ  ไชยถา

รับรายงานตัวไว้นานแล้ว แต่พึ่งตอบ

เพราะแฟนคลับมากมายแถมงานเยอะมาก ๆ

ขอให้ศิษย์เรียนรู้อย่างมีความสุขและสมหวังดังใจ

บ้าย/จากครู