เพลงกับเด็ก

เห็นกิจกรรมของน้องกับเด็กแล้วชื่นใจจัง เลยนึกถึงเพลงที่อาจารย์ประสาทกัลน้องมนตรีเปิดที่สวนป่า น้องอึ่งมีเพลงเหล่านั้นไหม หากไม่มีอยากได้ไหม เผื่อเอาไว้ใช้กับเด็ก ซึ่งพี่ก็ยังคิดไม่ออกว่าเป็นกิจกรรมอะไรน่ะครับ แต่มีไว้ก่อนดีไหม หากต้องการบอกที่อยู่มา พี่จะส่งมาให้ครับ
คำตอบ