การเปลี่ยนเเปลงทางธรณีภาค

หทัยชนก ศรีนิเวศน์
เราทราบได้อย่างไรว่าภายใต้เปลือกโลกของเรายังมีชั้นของเหลวปรากฎอยู่ จงอธิบายเเละให้เหตุผลประกอบ
คำตอบ