ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมต่อโลก

บี
ผมอย่ากทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นแบบไหนและมีวิธิการาแก้ไข้ปัญหาในเรื่องนี้แบบไหน และตัวอย่างการแก้ไข้มันมีวิธีการได้บ้าง
คำตอบ