พี่น้องปกากะญอ

พี่น้องปกากะญอคนไหน อยู่จังหวัดอะไร ถือบัตรอะไร เกิดที่ไหน พอจะทราบไหมคะ เผื่อจะให้คำปรึกษาได้คะ
คำตอบ

ไปทักทายเฉยๆๆครับ พบที่กาญจนบุรีบ่อยๆๆ