บทความ

สวัสดีครับ บทความ ใช้ได้เลยครับ ไม่มีปัญหา สำหรับเรื่อง IE, proto IE พอจะมีหนังสืออยู่บ้าง กำลังค้นรายชื่อครับ ลองรอเมลก่อนก็ได้ครับ ผมตอบไว้ส่วนหนึ่ง
คำตอบ

ขอบคุณมากครับอาจารย์  ตอนนี้ผมอ่านอย่างอื่นไปพลางๆ ก่อน