การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

กฤษณา
หนูอยากให้อาจารย์ช่วยหาเนื้อหาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหน่อยคะ  เพราะจะต้องเอาเนื้อหาเหคล่านี้ไปทำวิจัยเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน***ขอบคุณล่วงหน้าคะ
คำตอบ